• icon444 2014
  • iconbilgi@kanguruokullari.k12.tr
  • iconBostanbaşı Mah Turgut Özal Bulvarı No: 98 Yeşilyurt - Malatya
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Kanguru Okulları olarak İngilizceyi anaokulundan liseye kadar etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme beceresini kazandırmayı amaçlamaktayız.

Okulumuzda İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini yüksek düzeyde tutmak için kullanılır. Çoklu zekâ kuramına uygun olarak her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencilerin, öğrendiklerini hayata geçirebilmesine özen gösterilir. Tüm düzeylerde dersler Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülür.


Kanguru Schools attach importance to foreign language education in order to develop students’ thinking of becoming citizens of the world.Students who develop themselves on the basis of the principle of universality in the developing world, gain the advantage of following the innoations and carrying out beneficial activities for themselves and humanity.

At our school our students learn English through methods and techniques which support interest and motivation.  In accordance with the multiple intelligence theory, we make every effort to respect the fact that each student has a different learning style and we ensure that the classroom activities and applied techniques are both visual and auditory and that they help the students to maintain what they learn. Throughout all levels, the English lessons are divided between main course/grammar lessons and skills-based lessons, and they are conducted by both Turkish and foreign English teachers.