• icon444 2014
  • iconbilgi@kanguruokullari.k12.tr
  • iconBostanbaşı Mah Turgut Özal Bulvarı No: 98 Yeşilyurt - Malatya
Rengarenk Atölyesi

Rengarenk Atölyesi

Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini, ulusal ve evrensel sanat eserleri ve sanatçılarını tanımasını sağlamak; öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak; biçim, renk ve kompozisyon bilinci kazanmalarını sağlamak; öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, yeteneklerini fark etmesini kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak, öğrencilerin yaratıcı ve üretici güçlerini geliştirmek,  dikkatli, disiplinli bir gözlem ile nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini kazandırmak amaçlanmaktadır.