• icon444 2014
  • iconbilgi@kanguruokullari.k12.tr
  • iconBostanbaşı Mah Turgut Özal Bulvarı No: 98 Yeşilyurt - Malatya
SPOR KULÜBÜ

SPOR KULÜBÜÇOCUK VE GENÇLER İÇİN SPOR EGİTİMİNİN ÖNEMİ


1. Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.

2. Bireyi topluma hazırlar.

3. Bireyin mevcut yapısını geliştirici ve eğitici rol oynamasının yanında fikir ve ruh eğitiminde önemli bir tolü vardır.

4. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretücü olamsında sosyal kaynaşma ve kültürel kalınmaya büyük etkisi olmaktadır.

5. Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar.

6. İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.

7. Bedensel ve ruhsal bir eğitim aracıdır.

8. İnsanın niteliklerini geliştirip üretim ve uygarlık yarışında daha başarılı hale gelmeyi sağlar.

9. Kişilere hem statü kazandırır, hem de gelir düzeylerini artırır.

10. Yetenek esaslarına göre fırsat eşitliği sağlar.

11. Spor eğitimi bireyleri iyi ve nitelikli hale getirip onları gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmakla kalmayıp sosyal çevrenin değişmesine hız kazandırır.

12. Başarıyı artıran en önemli husustur.

13. Toplumların eğitimi ve kültür düzeylerini artırır.

14. Bir rekabet , mücadele, işbirliği ve uyum sağlar.

15. Sosyal hayatın ve sosyal çevrenin en önemli öğesidir.

16. Çocuk ve gençlerin her bakımdan gelişmesinde önemli bir rol oynamakta büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişme, iyi bir kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yaralı ve gereklidir.

17. Sağlıklı olmanın en önemli koşulu spora erken yaşlarda başlamaktır.

18. Spor yapanların hareket sistemleri daha sağlam ve esnek olmaktadır.

19. Spor yapanların kendine güvenleri daha fazladır.

20. Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur.

21. Spor bir tedavi yöntemidir.